Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Lider sprzedaży pomp ciepła Samsung w latach 2015, 2016, 2017, 2018

Ogólne zasady programu " Czyste powietrze"

 • Program przeznaczony jest dla osób fizycznych.
 • Maksymalna stawka jednostkowe dla pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • Cel programu „ Czyste powietrze” – Poprawa efektywności energetycznej obecnych i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. (Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący, albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).
 • Dofinansowane mogą być realizacje zarówno w obiektach już istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowobudowanych z zastrzeżeniem, że budynki nowobudowane muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące od dnia 31.12.2020r.
 • Budżet - 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Maksymalne koszty kwalifikowane – 53 000 zł.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu – 7000 zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem (na lipiec 2018 - ok. 2,4 proc.)

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego (na podstawie WFOŚ w Gdańsku)


Kwota miesięcznego dochodu netto/os.Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych)Pożyczka
Uzupełnienie do wartości dotacjiPozostałe koszty kwalifikowane
do 600 złdo 90%do 10%do 100%
600-800 złdo 80%do 20%do 100%
801-1000 złdo 70%do 30%do 100%
1001-1200 złdo 60%do 40%do 100%
1201-1400 złdo 50%do 50%do 100%
1401-1600 złdo 40%do 60%do 100%
powyżej 1600 złdo 32%do 68%do 100%

Jesteś zainteresowany instalacją Pompy Ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze"? Skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do pobrania broszury informacyjnej o programie" Czyste powietrze"

Witryna stworzona na platformie